නැණ මඬළ තරඟය – 2019-10නැණ මඬළ තරග කොන්දේසි පිටුවට  ⇒


2019  ඔක්තෝබර්  මාසය සඳහා නියමිත තරග වාරය.


 01. මෙම පුද්ගලයා කවුද?

A – Henry Ford / හෙන්රි  ‍ෆෝ(ර්)ඩ්

B –    Thomas Alva Edison /  තෝමස් අල්වා එඩිසන්

C Nikola Tesla  / නිකෝලා ටෙස්ලා

D – James Watt / ජෙම්ස්  වොට්


02.  වියානා නගරය පිහිටා ඇති රට වන්නේ,

A –     ඔස්ට්‍රියාව / Austria

B – ජර්මනිය / Germany

C – අමෙරිකාව /  America

D –  බ්‍රසීලය  / Brazil 


03. ලොව දිගම ගංගාව  වන්නේ,

A – බ්‍රහ්මපුත්‍ර ගංගාව    (Brahmaputra)

B – ඇමෙසන්  ගංගාව  (Amazon)

C –     නයිල් ගංගාව  (Nile)

D – මිසිසිපි ගංගාව  (Mississippi)


04. මිනිසා මුලින්ම සඳ මත පා තබන ලද දිනය වන්නේ,

A – ක්‍රි:ව: 1966 ජූලි 20

B – ක්‍රි:ව: 1967 ජූලි 20

C – ක්‍රි:ව: 1979 ජූලි 20

D –    ක්‍රි:ව: 1969 ජූලි 20


05. ලංකාවේ පැරණිම දෙපාර්තමේන්තුව කුමක්ද?

A – පුරාවිද්‍යා  දෙපාර්තමේන්තුව

B – ලේඛණාරක්‍ෂක  දෙපාර්තමේන්තුව

C –     මිනින්දෝරු  දෙපාර්තමේන්තුව

D – මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව


06. ලොව වැඩිම ජනගහනයක් ඇති රට වන්නේ,

A – අමෙරිකාව

B –     චීනය

C – ඉන්දියාව

D – ඉන්දුනීසියාව


07. මුහුදට මායිම් නොවන පළාතක් වන්නේ,

A – නැගෙනහිර පළාත

B – වයඹ පළාත

C –     සබරගමුව පළාත

D – දකුණ පළාත


08. මෙය කුමණ රටේ ජාතික කොඩියද?

A – ඊජිප්තුව

B – නේපාලය

C –    කියුබාව

D – ගයනාව


09. ගොලු හදවත නව කතාව රචනා කරන ලද්දේ කවුද?

A – සරත් විජේසූරිය මහතා

B –    කරුණාසේන ජයලත්    මහතා

C – ගුණදාස ලියනගේ මහතා

D – මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ මහතා


10. ලංකාවේ පළමු වර්ණ චිත්‍රපටය කුමක්ද?

A –    රන් මුතු දූව

B – හතර දෙනාම සූරයෝ

C – දෙළොවක්  අතර

D – සත් සමුදූර


තරග කොන්දේසි පිටුවේ ඇති පිළිතුරු සැපයීමේ උදාහරණය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මෙම ප්‍ර‍ශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන්න.
ජයග්‍රාහකයින් මීළඟ තරග වාරය සමඟ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

2019- සැප්තැම්බර්  මාසයේ නිවැරදි පිළිතුරු කිසිවක් ලැබී නැති බව සලකන්න. 


2019- අගෝස්තු මාසයේ පිළිතුරු සහ ජයග්‍රාහකයින්.

නිවැරදි පිළිතුර:      CDABBBDCBA


සාමාජික අංකය:   CPK – 10001

නම:  ජී.එම්.හංසි කෞෂල්‍යා ගජසිංහ

පාසල: මහ/වත්තේගම බාලිකා මහා විද්‍යාලය – වත්තේගම


 

SHARE