〈 ¶ 〉 නෙයිනගේ සූදුව / Neyinage sooduwa


නෙයිනගෙ සූදුව  

ගායනය / Singing:

ජැක්සන් ඇන්තනී සමඟ අනුලා බුලත්සිංහල

Jackson Anthony  With  Anula Bulathsinhala


පද මාලාව / Lyrics:

දයානන්ද ගුණවර්ධන / Dayananda Jayawardhana


සංගීතය / Music:

බන්දුල විජේවීර / Bandula Wijeweera

වේදිකා නාට්‍යය / Stage Drama:

මධුර ජවනිකා ( 1983 ) / Madhura Jawanika ( 1983 )


වේදිකා නාට්‍ය අධ්‍යක්‍ෂණය / Director by Stage Drama:

දයානන්ද ගුණවර්ධන / Dayananda Jayawardhana


( එකල පළ වූ එච්.ඒ. පියදාසගේ කවි කොලය ඇසුරෙනි. Then the article H.A Piyadasa’s poems paper Courtesy. ) මෙහි සඳහන් වන කොලතාවල නම ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු අගමැති සර් ජෝන් කොතලාවල මහතාගේ පියාණන් වේ. / This is the name of the former prime minister Sir Kotelawala is Father’s Kotelawala Sri Lanka.


SHARE