〈 ¶ 〉 ප්‍රේමයෙන් මන රංජිත වේ / Premayen Mana Ranjitha We


ප්‍රේමයෙන් මන රංජිත වේ

ගායනය / Vocal

 

ප්‍රේමයෙන් මන රංජිත වේ

වාදනය / Music

 

ගායනය / Singing:

නිශ්ශංක දිද්දෙණිය මහතා / Mr. Nishshanka Diddeniya

( විවිධ ශිල්පීන් ගායනා කර ඇත. / Various artists have sung.)

පද රචනය / Lyrics:

එදිරිවීර සරත්චන්ද්‍ර මහතා / Mr. Ediriweera Sarathchandra

සංගීතය / Music:

?

වේදිකා නාට්‍යය / Stage Drama

සිංහබාහු / Thatu

වේදිකා නාට්‍යය අධ්‍යක්ෂක / Stage Drama Director

එදිරිවීර සරත්චන්ද්‍ර මහතා / Mr. Ediriweera Sarathchandra


 

SHARE