〈 ¶ 〉 හෙට දවසේ අප දෙදෙනා / Heta dawase Apa Dedena

හෙට දවසේ අප දෙදෙනා ← Click On The Button For Download Mp3


Singing / ගායනය

ප්‍රියා සූරියසේන / Priya Suriyasena

Lyrics / පද රචනය

ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් / Prmakeerthi De Alwis

Music / සංගීතය

ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක මහතා / Dr. Victor Rathnayaka


SHARE