〈 ¶ 〉 යස ඉසුරු පිරුණු තැනා / Yasa Isuru Pirunu Thana


යස ඉසුරු පිරුණු තැනා 

Singing / ගායනය

රොඩ්නි වර්ණකුල / Rodney Warnakula

Lyrics / පද රචනය

ලූෂන් බුලත්සිංහල / Lucien Bulathsinhala

Music / සංගීතය

ඔස්ටින් මුණසිංහ / Ostin Munasinghe

Stage Drama / වේදිකා නාට්‍යය

රතු හැට්ටකාරි / Rathu Hattakari

Stage Drama Director / වේදිකා නාට්‍යය අධ්‍යක‍්ෂණය

ලූෂන් බුලත්සිංහල / Lucien Bulathsinhala


 

SHARE