Z අගය ( Z-Scores )

2018 / 2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා

Z අගය ( Z-Scores )

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කොට ඇත.

එය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මෙහි  Click  කරන්න.