« ආදර මල් පවනේ / Adara Mal Pawane »


Adara Mal Pawane YouTube play


To listen to the song / මෙම ගීතය ට සවන් දීමට ( Click here )


Singing / ගායනය

H.R.Jothipala / එච්.ආර්.ජෝතිපාල

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Lyrics / පද රචනය

Dharmasiri Gamage / ධර්මසිරි ගමගේ

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Music / සංගීතය

Dr. Premasiri kemadasa  / ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාස

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Film / සිනමා පටය

Duleeka (1970)  / දුලීකා (1970)

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Film Director / සිනමා පට අධ්‍යක‍්ෂණය

K.A.W.Perera  / කේ.ඒ.ඩබ්.පෙරේරා


SHARE