Alexander Graham Bell


Alexander Graham Bell

(1847- 1922 AD )

ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහැම්බෙල්

(ක්‍රි:ව: 1847- ක්‍රි:ව:1922  )


Born / උපත:
March 3, 1847, Edinburgh, Scotland

1847 මාර්තු 3 ස්කොට්ලන්ඩ්. එඩින්බර්ග් හිදී

Died / අභාවය: 

August 2, 1922, Beinn Bhreagh, Nova Scotia, Canada.

1922 අගෝස්තු 2 දින කැනඩාවේ නෝවා ස්කෝටියා. බීන් බර්ග් හිදී.

Nationality / ජාතිකත්වය:

BIRTH–1882    BRITISH

උපත: 1882  බ්‍රිතාන්‍යය

1870–71     IN CANADA

කැනඩාවේ 1870 – 1871

1882–DEATH  AMERICAN

1882 සිට මරණය තෙක් අමෙරිකාවේ


 ALEXANDER GRAHAM BELL’S VOICE  
ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහැම්බෙල් ගේ කට හඬ

[“HEAR MY VOICE. ALEXANDER GRAHAM BELL.”]

[“මගේ හඬට සවන් දෙන්න. ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහැම්බෙල්. “]

BELL MADE THIS WAX-DISC RECORDING OF HIS VOICE IN 1885

1885 දී ඉටි තැටියේ පටි ගත කල බෙල් ගේ කට හඬ


The first wax disc was recorded voice.

මෙම හඬ පටිගත කරන ලද මුල් ඉටි තැටිය.

Source/මූලාශ්‍රය: Internet / අන්තර්ජාලය


ALMA MATER / අධ්‍යාපනය:

UNIVERSITY OF EDINBURGH

එඩින්බර්ග් විශ්වවිද්‍යාලය

UNIVERSITY COLLEGE LONDON

ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලය


 KNOWN FOR / ප්‍රසිද්ධ කාරණය:

Invention of the telephone / දුරකථනය නිර්මාණය කිරීම


Occupation / වෘත්තිය

INVENTOR, SCIENTIST, ENGINEER,PROFESSOR, TEACHER OF THE DEAF

නව නිපැයුම්කරු, විද්‍යාඥ, ඉංජිනේරු, මහාචාර්ය, බිහිරි අයට ගුරුවරයෙක් විය.


Spouse(s) / විවාහයන්

MABEL HUBBARD (1877–1922)

මේබල් හබ්බර්ඩ් ( 1877-1922)

( 4 ChildrenS / දරුවන් 4 දෙනෙකි. )

 PARENT(S) / දෙමාපියන්

ALEXANDER MELVILLE BELL / ඇලෙක්සැන්ඩර් මෙල්විලේ බෙල්

ELIZA GRACE SYMONDS BELL / එල්සා ‍ ග්‍රේස් සිමෝන්ඩ් බෙල්


AWARDS / සම්මාන

(1902)  Albert Medal / ඇල්බට් පදක්කම ( 1902)
(1907)  John Fritz Medal / ජෝන් ෆර්ටිස් පදක්කම ( 1907)
(1912)  Elliott Cresson Medal / එලියොට් ක්‍රෙසන්ට් පදක්කම ( 1912)


 Alexander Graham Bell’s telephone patent drawing, ( March 7, 1876.)
පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රහැම් බෙල් අඳින ලද දුරකතනයේ  පරිපථ සටහන (මාර්තු 7, 1876.)


Bell at the opening of the long-distance line from New York to Chicago in 1892
බෙල් විසින් 1892 දී  නිව් යෝර්ක් නගරයේ සිට
චිකාගෝ දක්වා දිගු-දුර මාර්ගය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව

BELL’S FIRST PHONE TYPE DEVICE

බෙල් ගේ පළමු දුරකථන  උපකරණයක්


Source / මුලාශ්‍රය : [ Internet ]


SHARE