ප්‍රතිභා


ඔබගේ තොරතුරු ප්‍රදර්ශණය කරනු ලබන සිසු ප්‍රතිභා  පිටුවට පිවිසෙන්න.


සිසු ප්‍රතිභා යනු අප වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි දරුවන්ගේ උපන් හැකියාවන් / දක්ෂතාවයන් / ජයග්‍රහණයන් ලොවට ප්‍රකාශ කිරීමට  නොමිලේම ලැබෙන අවස්ථාවකි.  ඒ සඳහා අදාළ දරුවා වෙබ් අඩවියේ නිසි පරිදි ලියාපදිංචි වී සිටීම එකම සුදුසුකම වේ. (ලියාපදිංචිය නොමැති දරුවන්ට ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න.) එසේ නොමැති නම් පහත දුරකථන අංකයෙන් වලින් විස්තර ලබා ගන්න.

 

තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමේ කොන්දේසි.

1. පාසල් පද්ධතිය මඟින් ඉදිරිපත් වූ  කලාප / දිස්ත්‍රික් /  පළාත් / සමස්ත ලංකා  ජයග්‍රහණ පිළිබද තොරතුරු එවිය හැක.
2. වෙනත් ආයතන මඟින් හෝ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ජයග්‍රහණ පිළිබඳ තොරතුරු ද එවිය හැක.  නිර්මාණ තොරතුරු සමඟ ජයග්‍රාහකයින්ගේ තොරතරු ද එවිය යුතු අතර, සම්බන්ධ කරගත හැකි සක්‍රිය දුරකථන අංකයක්  සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ.
3. මෙම කුමණ ආකාරයේ තොරතුරක් වුවද අදාළ විෂය භාර ගුරුභවතා සහ විදුහල්පති විසින් සහතික කොට එවිය යුතුය.  ඒ තොරතුරු සමඟ ඔබගේ  සාමාජික අංකය නිවැරදිව සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය වේ. එසේ නොවන සියලු තොරතුරු ප්‍රකාශ කිරීමට අප වෙබ් අඩවිය බැඳි නැත.
4. තොරතුරු සහ නිර්මාණ ආපසු ඔබ වෙත බාර නොදෙන අතර, එවනු ලබන නිර්මාණ වල මුල් පිටපත් ඔබ වෙත තබා ගැනීමට වග බලා ගන්න. ( එසේ නොවුවහොත් ඒ පිළිබඳ වගකීමට අප බැඳී නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ) CD / E.mail වැනි  ඩිජිටල් මාධ්‍යයෙන්ද භාර ගනු  ලැබේ. ඒවා පාසලේ හෝ ආයතනයේ නිල E.mail  මඟින් එවිය යුතුය.
5. පලකරනු ලබන තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි තාවයෙන් යුක්ත විය යුතු අතර, එහි යම් නීතිමය ගැටලුවක් ඇතිවුවහොත් වගකීම ඔබ විසින් දැරිය යුතුය. එසේය අපගේ ප්‍රතිපත්ති වලට එකග ඒවා විය යුතුය. 
6. ඔබගේ තොරතුරු සඳහා කිසිදු ගෙවීමක් නොකරන අතර, කිසිදු මුදලක් අයකරන්නේ ද නැත.
7. ඔබගේ තොරතුරු සිසු ප්‍රතිභා  වෙබ් පිටුව මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට තෝරාගනු ලැබුවහොත් ඔබට ඒ බව දුරකථනයෙන් / ඊ මේල් මඟින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.
8. මෙහි පහත සඳහන් කොට ඇති ආකාරයට තොරතුරු එවිය හැකිය.
9. මෙහි පල කිරීමේ හෝ නොකිරීමේ  අවසාන තීරණය ප්‍රධාන සංස්කාරක සතුවේ.
      • ‍ලිපිනය:   ප්‍රතිභා  – අයන්න.lk – විජය සෙවන – නිකතැන්න – පන්විල – 20830
      • විද්‍යුත් තැපෑල:   prathibha@ayanna.lk  මඟින් ද එවිය හැකිය.
      • 0710 405 405   අංක වලින් වැඩි විස්තර ලබා ගන්න.

 

SHARE