අයන්න e අධ්‍යාපනික වැඩසටහන 2020

ආයුබෝවන්

ලොවම සුවපත් වේවා!


අයන්න.lk  ( e Learning )  අධ්‍යාපනික වැඩසටහන වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු.


කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් මිදීමට

වෛද්‍ය,

ආරක්ෂක හා රජයේ  

උපදෙස්  නිසියාකාරව පිළිපදින්න.

තනි  තනිව සුරැකෙන්න.

අයන්න.lk / ( www.ayanna.lk )


  • මෙම  වැඩසටහන පිළිබඳව  පහත කරුණු ගැන සැලකිළිමත් වන්න.

  • මෙම අසීරු අවස්ථාවේ දරුවන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු පහසු කර ගැනීම පිණිස  තාක්ෂණය භාවිතා කොට දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් ලෙස නොමිලේ මෙය ක්‍රියාත්මක වේ.  මෙහි  අධ්‍යයන කටයුතු  ඕනෑම පාසල්  දරුවෙකුට  භාවිතා කල හැකිය.

  • මේ සඳහා ඔබ කල යුතු වන්නේ වෙබ් අඩවියේ  සාමාජිකයෙකු වීම පමණි. මෙය පාසල් දරුවන් සඳහා නොමිලේ ක්‍රියාත්මක වේ.  එක් වරක් පමණක් සාමාජිකත්වයට ඉල්ලුම් කරන්න. වෙබ් අඩවියේ ඇති වෙනත් තරඟ ආදී ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සාමාජික අංකය අවශ්‍ය වේ.

 

ලියාපදිංචිය සඳහා / For Register:     Click     කරන්න

 

 

(වර්ෂය – 2020)

බට අදාළ ශ්‍රේණිය / අංශය තෝරා පහත ඇති අදාළ ලේබලය මත Click කරන්න.

 

 

 

 

 

 


For Technical Fault  / තාක්ෂණික ගැටළු සඳහා  

ayannasrilanka@gmail.com   මඟිින් සම්බන්ධ වන්න.

(  සිංහල – English – Singlish  භාවිතා කළ හැකිය. )


 

SHARE