Scout – Vesak Competition 2021 (Up Load)

බාලදක්‍ෂ වෙසක් පත් තරගය – 2021

නිර්මාණ උඩුගත කිරිම:

 

Note:  ඔබ එවන  නිර්මාණය උපරිම 1 MB විය යුතුය. එයට වඩා වැඩි වුවහොත් Upload වන්නේ නැත.

පහත සඳහන් විස්තර සහිතව ඔබගේ නිර්මාණය එවන්න. ලියාපදිංචියේ දී ඔබ ලබාදුන් තොරතුරුම ඇතුළත් කරන්න.


 


     

    SHARE