2020 වෙසක් උත්සවය

වෙසක් උත්සවය – 2020

2020 වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් අයන්න.lk වෙබ් අඩවිය මඟින් වෙසක් සුභ පැතුම් පත් නිර්මාණ සහ පද්‍ය රචනා / නිසැඳැස් තරඟයක් සංවිධානය කොට ඇත. මෙම කොරෝනා වසංගත සමයේ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම පාසල් දරුවන් හට සහභාගි විය හැකි හා ප්‍රයෝජනවත් / අර්ථවත් කාර්යයක  නිරත කරවීම පිණිස මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කිරීමට වෙබ් අඩවිය කටයුතු කොට ඇත. මේ සඳහා පහත සඳහන් කොන්දේසි හා අවශ්‍යතා සපුරා තිබිය යුතුය.

පොදු කරුණු:
වෙබ් අඩවියේ සාමාජිකයෙකු වීම අනිවාර්ය වේ. සාමාජිකත්වය නොමැති අය ඒ සඳහා හැකි ඉක්මණින් නිසි පරිදි  ඉල්ලුම් කරන්න. එසේ සාමාජික අංකය සඳහන් නොමැති නිර්මාණ කුමණ තත්වයේ තිබුන ද ඒවා තරඟයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ. නව සාමාජිකත්වය ඉල්ලීම සඳහා මෙහි      Click    කරන්න.

නිර්මාණය සමඟ  වෙබ් අඩවිය මඟින් ලබා දෙන ඔබට අයත් සාමාජික අංකය සඳහන් කල යුතුය.2020 අප්‍රේල් 30 වන දින වන විට පාසල් යන ශිෂ්‍ය/ශිෂාවන් අයත් වේ. 
1 වන ශ්‍රේණියේ සිට 11 වන ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන්ට ඉදිරිපත් විය හැක.  ජයග්‍රාහකයින් ‍තෝරා ගැනීමේ දී ඔබ ලබා දෙන තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය  පාසල් මඟින් තහවුරු කර ගනු ලැබේ.

පළමු ජයග්‍රාහකයාට රු. 1000/- මුදල් ත්‍යාගයක් හා සහතික පතක් පිරිණමනු ලැබේ.

දෙවන ජයග්‍රාහකයාට රු. 500/- මුදල් ත්‍යාගයක් හා සහතික පතක් පිරිණමනු ලැබේ.

තෙවන ස්ථානයේ සිට 10 වන ස්ථානය දක්වා වන ජයග්‍රාහකයින්ට මුද්‍රිත අධ්‍යාපන ප්‍රකාශනයක් හා   සහතික පතක් පිරිණමනු ලැබේ.

සැ.යු:  වෙසක් පත් හා පද්‍ය රචනා යන අංශ දෙක සඳහා වෙන වෙනම ත්‍යාග ලබා දෙනු ලැබේ.

මේ කටයුත්ත සඳහා භාවිතා කරනු ලබන්නේ අන්තර්ජාල හුවමාරු සම්බන්ධතා පමණි.
කිසිදු ලිපි ගනුදෙනුවක් නොකෙරේ.
ජයග්‍රාහකයින් සඳහා වන ත්‍යාග හා සහතික පත් ඉදිරි දිනක පාසල් කටයුතු යථා තත්වයට පත් වූ පසු පාසල් මඟින් ලබා දෙනු ඇත.
එසේ වුවද ඊට පෙර ජයග්‍රාහකයින් පිළිබඳව වෙබ් අඩවිය මඟින් ප්‍රසිද්ධ කරනු ලබන අතර පෞද්ගලිකව දුරකථන මඟින් දැනුම් දීමක් ද කරනු ලැබේ.
පහත ඉදිරිපත් කර ඇති විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය මඟින් පමණක් නිර්මාණ එවිය යුතු වේ.

අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගත්, වෙනත් කිසියම් හෝ මූලාශ්‍රයකින් ගත් ඡායාරූපයක් නොවිය යුතු අතර,  ඔබේ ස්වයං නිර්මාණයක් විය යුතු වේ. යම් අවස්ථාවක තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියම කළහොත් ඒ සඳහා ඔබගේ නිර්මාණ පිටපත ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ බැඳී සිටී. 

ජයග්‍රහණය කරනු ලබන නිර්මාණ වල ප්‍රකාශන අයිතිය වෙබ් අඩවිය වෙත හිමි වන අතර ඒවායේ නිර්මාණ අයිතිය එහි හිමි කරුවන් සතුවේ. වෙබ් අඩවියේ ලාංඡනය කිසිදු හේතුවක් මත නිර්මාණ වලට භාවිතා කිරීම සපුරා තහනම් වේ.

වෙසක් සුභපැතුම් පත් නිර්මාණ අංශය:
A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසියක තිරස් අතට සකස් කල යුතුය.
එහි මධ්‍යයේ අඟල්  8  X  6  ප්‍රමාණයක කොටුවක් තුළ සකස් කළ යුතුය.
ඕනෑම වර්ණ මාධ්‍යක් භාවිතා කිරීමට හැකියාව ඇත.
වෙසක් උත්සවය හෝ බෞද්ධ සංස්කෘතික අංග පිළිඹිබු වන මාතෘකාවක් තෝරා ගත හැකිය.
අදාළ නිර්මාණය සඳහා සුදුසු උදෘතයක් ඔබ විසින්ම නිර්මාණය කල යුතුය.
නිර්මාණ කටයුතු අවසන් වූ පසු පරිලෝකනය කර (Scan) හෝ සුදුසු කැමරාවකින් හෝ ඔබගේ දුරකථනය මඟින් ඉතාමත් පැහැදිළිව ගත් ඡායාරූපයක් (Photo) අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත එවන්න.
තරඟ විනිශ්චයේදී ඡායාරූපයේ තීව්‍රතාවය පිළිබඳව විශේෂයෙන් සැළකිලිමත් වේ. එබැවින් ඉතා හොඳ පැහැදිළි රූපයක් විය යුතුය.

පද්‍ය රචනා අංශය:
පැදි පෙළ 3 කට සීමා විය යුතුය
පේළි 4 X 3
මාතෘකාව ඔබ විසින් ම සැකසිය යුතුය.
වෙනත් අයෙකුගේ නිර්මාණ, උපුටා ගැනීම් හෝ මීට පෙර භාවිතා කල ඒවා නොවිය යුතුය.
රචනා කල මුල් අත් පිටපත ඔබ සතුව තබා ගත යුතුය. අවශ්‍ය විටෙක ඉදිරිපත් කල යුතුය.
FM කාණ්ඩයේ අක්‍ෂර වලින් A4 ප්‍රමාණයෙන් පරිගනක යතුරු ලියනය කර එවිය යුතුය. එසේ නොවන්නේ නම් PDF ගොනුවක් ලෙස අමුණා එවිය යුතුය.

නිර්මාණ ඉදිරිපත් කල යුතු අවසාන දිනය 2020 මැයි මස 15 වන දින වේ.
ayanna.lkmedia@gmail.com විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට ඇමුණුමක් ලෙස එවිය යුතුය.

ඒ සමඟ ඔබේ සාමාජික අංකය, නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය, උපන් දිනය සඳහන් කරන්න.

එක් ඊ.මේල් පණිවුඩයක් සමඟ එවිය යුත්තේ එක් නිර්මාණයක් පමණි.

අපට පාලනය කළ නොහැකි යම් තාක්‍ෂණික ගැටළුවක් නිසා නිර්මාණ නොලැබී ගියහොත් ඒ පිළිබඳව අප වග කියනු නොලැබේ.

ඊ.මේල් පණිවුඩයේ විෂය ( Subject ) සඳහන් කරන ස්ථානයේ වෙසක් පත් නිර්මාණ ( Vesak Card) හෝ කවි නිර්මාණ (Vesak Poem) ලෙස සඳහන් කරන්න.

SHARE