Vesak 2021 tempory 01

පෝතක බාලදක්‍ෂ වෙසක් සුබපැතුම් පත් තරඟය – 2021

වත්තේගම බාලිකා විද්‍යාලයේ පෝතක බාලදක්‍ෂ ඒකකය විසින් 2021 වර්ෂයේ වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් වෙසක් සුබපැතුම් පත් තරඟයක් පවත්වනු ලැබේ.

පොදු කරුණු:

 කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් මෙය මාර්ග ගතව (Online ) ලෙස පවත්වනු ලැබේ.

වත්තේගම බාලිකා විද්‍යාලයේ පෝතක බාලදක්‍ෂ ඒකකයේ සාමාජිකයින් වෙත මෙම තරඟය විවෘත වේ.

මෙම තරඟය අයන්න.lk  (ayanna.lk) වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධව පවත්වනු ඇත.

තරඟ කරුවන් එම වෙබ් අඩවියේ නොමිලේ ලබා දෙන තරඟය සඳහා වූ ලියාපදිංචි අංකය ලබා ගත යුතු අතර, නිර්මාණය ඉදිරිපත් කිරීමේ දී එම අංකය භිවිතා කළ යුතුය.

ලියාපදිංචිවීම ඳහා එක් වරක් පමණක් උත්සාහ කරන්න. යම් ආකාරයකින් දෙවරක් උත්සාහ කළහොත් පළමු වර අනු අංකය පමණක් වලංගු වේ. පහත 1 වන හා 2 වන පියවරයන් උපදෙස් අනුව නිවැරදිව අනුගමනය කරන්න.

තරග ගාස්තුවක් අයකරනු නොලැබේ.

විස්තර හොඳින් කියවන්න. ඒ සඳහා මෙහි පහත ඇති  පෝරමය භාවිතා කරන්න.

 

තරඟ කොන්දේසි:

 1. වත්තේගම බාලිකා විද්‍යාලයේ පෝතක බාලදක්‍ෂ සාමාජිකයෙකු විය යුතුය.

 2. එක් අයෙකුට ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ එක් නිර්මාණයක් පමණි.

 3. A4 කඩදාසියක හරස් අතට නිර්මාණය කළ යුතුය.

 4. පැස්ටල් / දියසායම්/ තෙල් සායම් හෝ වෙනත් ඕනෑම මාධ්‍යයක් භාවිතා කල හැකිය.

 5. වෙසක් උත්සවය හෝ බෞද්ධ සංස්කෘතිය විදහා පාන තේමාවක් යටතේ සකස් කළ යුතුය.

 6. නිර්මාණය සඳහා සුදුසු කෙටි නමක් ඔබ විසින්ම යෙදිය යුතුය.

 7. ඔබේ ස්ව නිර්මාණ විය යුතුය. අන්තර්ජාලයෙන් හෝ වෙනත් මූලාශ්‍රයකින් උපුටා ගත් ඒවා නොවිය යුතු අතර, එසේ ඔප්පු වුවහොත් කොන්දේසි විරහිතව තරඟයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.

 8. 2021 මැයි මස 31 වන දිනට පෙර ඔබ වෙත පසුව ලබා දෙන ක්‍රමය භාවිතා කොට නිර්මාණ එවිය යුතුය. (මෙම දිනය මැයි මස 24 දින රාත්‍රී 12.00 දක්වා දීර්ඝ කොට ඇත.නැවත දීර්ඝ කරනු නොලැබේ.)

 9. නිර්මාණය නොසෙල්වුණු, බොඳ නොවූ, ඇද නොවූ, හොඳින් ආලෝකය ලබා දුන් ඉතා පැහැදිළි රූපයක් විය යුතුය. එසේ නොවුවහොත් ජයග්‍රාහකයින් තේරීමේ දී ඔබට ම  අවාසියක් විය හැකිය.

 10. ඒවා Scan කර හෝ දුරකථනයෙන් රූ ගත කර එවන jpeg ලෙස සකස් වූ නිර්මාණ බාර ගනු ලැබේ.

 11. අනිවාර්යයෙන් අප විසින් ලබා දෙන අංකය නිර්මාණය එවීමේ දී සඳහන් කරන්න.

 12. විනිශ්චය මණ්ඩලයේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ.

 13. ඔබ තරගයට ඉදිරිපත්වීම කොන්දේසි වලට එකඟ බවට පිළිගැනීමක් සේ සලකනු ලැබේ.

ත්‍යාග:

 1. පළමු, දෙවන හා තෙවන ලෙස ප්‍රධාන ත්‍යාග හා සහතික 03 කි.

 2. 4 වන ස්ථානයේ සිට 15 වන ස්ථානය දක්වා කුසලතා සහතික පිරිණමනු ලැබේ.

 3. සහභාගී වන ඉතිරි සියළු තරඟ කරුවන්ට සහභාගීත්ව සහතිකයක් හිමිවේ.තරගයට ලියාපදිංචි වීම සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

1 වන පියවර:

අනු අංකය ස්වයංක්‍රියව සැකසීම සඳහා ඔබ සතු ඕනෑම ජංගම දුරකථනයකින්  Reg  හිස්තැනක්  202   ලෙස සටහන් කොට  77010  අංකය වෙත සාමාන්‍ය  SMS  එකක් යවන්න. ඉන් පසු එම අංකයම පහත පෝරමය සඳහා භාවිතා කරන්න.

 

2 වන  පියවර:

බාලදක්‍ෂ වෙසක්පත්  නිර්මාණ තරඟය – 2021 ( අයදුම් පත )

  වර්ෂය:

  ( මුලකුරු සමඟ සම්පූර්ණ නම )

  (පළමු පියවරේ දී SMS කිරීමට භාවිතා කළ දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන්න. )

  ( භාරකරුගේ E.mail ලිපිනය භාවිතා කළ හැකිය )

   

  (සැ:යු: මෙම අයදුම්පත (submit) යැවූ පසු ඔබගේ E.mail ගිණුම පරීක්‍ෂා කරන්න.)

  SHARE